Ημέρα μνήμης 2009

Η σιωπή τελείωσε…

Παγκόσμια Μέρα Μνήμης των Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009

από την Παγκόσμια Μνήμη στην Παγκόσμια Δράση…

Παγκόσμια Διυπουργική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια

19 & 20 Νοεμβρίου 2009 Μόσχα