Η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας εγκαινιάστηκε από τον ΟΗΕ, για πρώτη φορά, το 2007. Το 2013 εξαγγέλθηκε η 2η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας και έκτοτε επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια, με συγκεκριμένη κεντρική θεματολογία κάθε φορά.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας επιδιώκει να αυξήσει την κατανόηση των κινδύνων στις οδικές μετακινήσεις και να διεγείρει την ανάληψη δράσεων για τη λήψη μέτρων που θα σώζουν τις ζωές που χάνονται στους δρόμους.

Ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, οργανώνοντας θεματικές εκδηλώσεις.