Πρόσωπα ΟΧΙ αριθμοί

Μπαζούλας Νίκος

19 ετών. Οδηγός μοτοσικλέτας.

6/8/2008 Τρίκαλα Θασσαλίας