Πρόσωπα ΟΧΙ αριθμοί

Μπασούλος Δημήτρης

25 ετών. Οδηγός μοτοσικλέτας.

25/5/2007 Αργυρούπολη

Χάθηκε στην Αργυρούπολη στις 25/5/2007 επειδή η κουλτούρα των οδηγών δεν προστατευει τους μοτοσικλετιστές.