42 ετών. Οδηγός μηχανής.

4/7/2007, συμβολή λεωφόρου Νέας Κύμης με τρίτη είσοδο Ολυμπιακού Χωριού.

Τα θύματα των τροχαίων είναι ΠΡΟΣΩΠΑ - ΟΧΙ αριθμοί

Για μας και ένας μόνο άνθρωπος που χάνεται ή χάνει ικανότητές του έχει σημασία. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος και δεν είναι μετρήσιμος από καμιά στατιστική.