22 χρονών. Οδηγός ΙΧ.

29/1/2007, παραλιακή Ν. Κρήνης, Θεσσσαλονίκη. Ανατροπή, ανάφλεξη.

Γεννήθηκες στις 11/4/1984, ήρθες μια μέρα της άνοιξης και έδωσες νόημα στη ζωή μας.

Έφερες τη χαρά, την ομορφιά, την τρυφερότητα και την αγάπη στην καρδιά μας.

Έφυγες σε μια στροφή…

και πήρες μαζί σου όλα όσα μας χάριζες με απλοχεριά.

Ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα.

Δεν ήσουν ακόμη ούτε 23 χρονών.

η μητέρα του Σοφία Εμφιετζή

Τα θύματα των τροχαίων είναι ΠΡΟΣΩΠΑ - ΟΧΙ αριθμοί

Για μας και ένας μόνο άνθρωπος που χάνεται ή χάνει ικανότητές του έχει σημασία. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος και δεν είναι μετρήσιμος από καμιά στατιστική.