ΤΕΕ-Εθνικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια 2010-2020

ΤΕΕ – Εθνικό Σχέδιο Οδικής ασφάλειας 2010-2020

*Η πρόταση του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ, σε μορφή PDF, από το portal του ΤΕΕ. Θέσεις – Προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2010-2020 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με αίσθημα ιδιαίτερης ευθύνης που απορρέει και από το ρόλο του ως θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, αναλαμβάνει την