Δρόμοι Vision Zero – εφαρμογή στη Ν.Υ.

Παρουσίαση και αποτίμηση της εφαρμογής τoυ προτύπου σχεδιασμού δρόμων Vision Zero στη Νέα Υόρκη, από την κίνηση Transport Alternatives (Εναλλακτικές Μεταφορές)

Εισαγωγή

Το “Πρότυπο σχεδιασμού δρόμων Vision Zero” είναι ένας οδηγός για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την κατασκευή δρόμων που μπορούν να σώσουν ζωές. Παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανασχεδιαστούν οι δρόμοι για να αποφευχθεί η επικίνδυνη οδήγηση και να ενθαρρυνθεί η χρήση των πολυτροπικών μέσων, ανοίγει ένας πρακτικός δρόμος για τη δημιουργία μιας πόλης όπου μπορούν να προληφθούν τα ατυχήματα και να εξαλειφθούν οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί. Αυτά τα πρωτόκολλα σχεδιασμού δρόμων αναπτύχθηκαν με την τεχνογνωσία των μηχανικών κυκλοφορίας και των αστικών σχεδιαστών και βασίζονται σε λύσεις που είναι ήδη διαθέσιμες στο Εγχειρίδιο Σχεδιασμού Δρόμων του Τμήματος Μεταφορών του Δήμου της Νέας Υόρκης.

Σήμερα, βλέπουμε το Vision Zero να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μόνο, περισσότερες από 15 πόλεις έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των τροχαίων δυστυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών. Αυτή η παγκόσμια τάση αποτελεί μια αξιοσημείωτη ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας κληρονομιάς ασφάλειας στα οδικά μας συστήματα. Το πρότυπο Vision Zero Street Design είναι ένα εργαλείο για τον προσανατολισμό των σχεδιαστών και των εκλεγμένων αξιωματούχων και υποστηρίζει τη δημιουργία οδικών αρτηριών στους οποίους η ασφάλεια είναι ο κανόνας. Με την ενσωμάτωση των αρχών που έχουν τεθεί στο Πρότυπο Σχεδιασμού, οι πόλεις μπορούν να αντιμετωπίσουν ελλείψεις μηχανικής που θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και τους ποδηλάτες, χωρίς να διακυβεύεται η κίνηση με οποιοδήποτε μέσο.

Γιατί δρόμοι Vision Zero;

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, 239 άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαία συμβάντα το 2015. Η πλειονότητα αυτών των συγκρούσεων συνέβη σε οδικές αρτηρίες και προκλήθηκαν από συμπεριφορές οδηγών που μπορούσαν να αποφευχθούν, όπως η ανάπτυξη ταχύτητας και η αποτυχία παραχώρησης προτεραιότητας διέλευσης. Αυτές οι συμπεριφορές είναι πολύ συχνά ενεργοποιημένες από το σχεδιασμό του δρόμου που δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα και την ευκολία του οδηγού, με την ασφάλεια και την κινητικότητα των ποδηλατών και των πεζών να είναι σε δεύτερη μοίρα. Απαιτείται τυποποιημένος σχεδιασμός έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια εκ των προτέρων, χωρίς να βασίζεται σε εκπαιδευτικές εκστρατείες που μπορεί να μην προσελκύσουν όλους τους οδηγούς ή στην παρουσία των αρχών για την επιβολή του νόμου. Μόλις κατασκευαστούν, αυτοί οι δρόμοι δεν υπόκεινται στους μεταβαλλόμενους ανέμους της πολιτικής και απαιτούν μόνο συνήθη συντήρηση για να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Με απλά λόγια, όταν η ασφάλεια αποτελεί μέρος του ίδιου του δρόμου, η συμπεριφορά αναγκάζεται να αλλάξει – μερικές φορές χωρίς οι οδηγοί να χρειάζεται να το σκεφτούν. Αυτή είναι η πιο βιώσιμη και αποτελεσματική λύση και μια απόλυτη αναγκαιότητα για την επίτευξη των στόχων του Vision Zero. Χωρίς σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό των δρόμων σύμφωνα με τους άξονες που προτείνει το παρόν Πρότυπο, η Νέα Υόρκη δεν θα μπορέσει να εξαλείψει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς στους δρόμους της. Μια πόλη με δρόμους που ενθαρρύνουν την ταχύτητα, περιορίζουν το χώρο για τους πεζούς, αντιμετωπίζουν τους χρήστες της δημόσιας συγκοινωνίας σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και εκθέτουν τους ποδηλάτες σε κίνδυνο, δεν θα φτάσει στο στόχο “κανένα θύμα στους δρόμους”. Στην πραγματικότητα, θα συνεχίσει να επιτρέπει την επικίνδυνη συμπεριφορά.

Τα καλά νέα είναι ότι αυτοί οι επανασχεδιασμοί των δρόμων είναι εφικτοί. Ακριβώς επειδή οι περισσότερες συγκρούσεις προκαλούνται από εντελώς αποτρέψιμες επιλογές των οδηγών, οι δρόμοι της πόλης μας έχουν πλήρως αποκαταστάσιμα σχεδιαστικά ελαττώματα. Όλα όσα χρειάζεται η Νέα Υόρκη για να σχεδιάσει ασφαλέστερους δρόμους, είτε περιλαμβάνονται ήδη στο Εγχειρίδιο Σχεδιασμού Δρόμων του Τμήματος Μεταφορών, είτε αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται δοκιμαστικά στην πόλη.

Σχεδόν πριν από μια δεκαετία, ο Δήμος της Νέας Υόρκης ξεκίνησε την αποσπασματική εγκατάσταση στοιχείων των αρχών του Vision Zero. Σε αυτές τις παραδειγματικές τοποθεσίες, παρά την ελλειπή φύση του σχεδιασμού του δρόμου, η δυνατότητα πρόληψης των συγκρούσεων είναι ισχυρή. Εντυπωσιακά βήματα έχουν ήδη γίνει χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρό μέρος των πιθανών λύσεων. Για παράδειγμα:

  • Μετά την εγκατάσταση μιας προστατευμένης λωρίδας ποδηλασίας, νησίδων για πεζούς και σημάτων διαχωρισμού της κίνησης που εφαρμόστηκαν στην 9η Λεωφόρο στο Μανχάταν, οι τραυματισμοί σε όλους τους χρήστες του δρόμου μειώθηκαν κατά 58%.
  • Όταν οι 1η και 2η λεωφόροι, επίσης στο Μανχάταν, απέκτησαν προστατευμένες λωρίδες ποδηλασίας, αποκλειστικές λεωφορειο-λωρίδες και αλλαγές στη σήμανση, οι τραυματισμοί μειώθηκαν κατά 37%, παρόλο που ο όγκος κυκλοφορίας των ποδηλάτων αυξήθηκε κατά 177%.

Μπορεί να είναι αδύνατο να εξαλειφθεί το ανθρώπινο λάθος. Ωστόσο, σε μια Vision Zero πόλη, τα λάθη δεν χρειάζεται να οδηγούν σε συγκρούσεις. Με τον έλεγχο της ταχύτητας και την ώθηση των οδηγών προς ασφαλέστερη συμπεριφορά, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι μπορούν να αποφευχθούν. Με άλλα λόγια, τα σχέδια των δρόμων μπορούν να προστατεύσουν τους χρήστες του οδικού δικτύου από τις συνέπειες του ανθρώπινου λάθους και, κρισίμως, αυτές οι αλλαγές ενσωματώνονται στον ίδιο το δρόμο. Για το λόγο αυτό, οι “Εναλλακτικές λύσεις για τις μεταφορές” (Transportation Alternatives) συνιστούν να υιοθετήσει ο Δήμος της Νέας Υόρκης το πρότυπο Vision Zero Street Design ως το καθολικό πρότυπο για όλους τους σχεδιαστές των οδικών αρτηριών.

Χρησιμοποιώντας το Πρότυπο σχδιασμού δρόμων Vision Zero Street, εγκαθιστούμε μια μόνιμη κληρονομιά ασφάλειας στους δρόμους μας. Αυτή η κληρονομιά θα ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να περπατούν και να ποδηλατούν, θα καταστήσει την υπηρεσία λεωφορείων πιο αποτελεσματική και θα ενισχύσει την κινητικότητα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αν το πρότυπο εφαρμοστεί παγκοσμίως, ο αριθμός των συγκρούσεων που μπορούν να αποτραπούν θα πέσει στο μηδέν, τερματίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα των άδικων δρόμων, θανατηφόρων σε μια περιοχή και σωτήριων σε μιά άλλη.

Τι είναι ένας Vision Zero δρόμος;

Ο Vision Zero δρόμος ενσωματώνει τις αρχές του Zero Vision και από κάθε άποψη θα πρέπει να μειώνει την κίνηση των αυτοκινήτων, να αυξάνει την προσβασιμότητα και να προστατεύει τους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου. Για να χαρακτηριστεί σαν δρόμος Vision Zero, ένας οδικός σχεδιασμός πρέπει να επιτυγχάνει τρεις βασικές λειτουργίες:

  • Να αποθαρρύνει την ταχύτητα εκ του σχεδιασμού
  • Να ενθαρρύνει το περπάτημα, την ποδηλασία και/ή τη χρήση ΜΜΜ
  • Να παρέχει πρόσβαση σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη σωματική τους ικανότητα

Αυτές οι αφηρημένες ιδέες μετατρέπονται σε πρακτική εφαρμογή με τα 10 στοιχεία που συνθέτουν μια οδό Vision Zero. Παρακάτω αναλύονται αυτά τα επιμέρους στοιχεία των δρόμων, παρουσιάζεται το πώς λειτουργούν και πού μπορείτε να τα βρείτε στη Νέα Υόρκη.

Στοιχεία ενός Zero Vision δρόμου

Υπάρχουν 10 στοιχεία που απαρτίζουν μια οδό Vision Zero, τα οποία είναι όλα παρόντα στο Εγχειρίδιο Σχεδιασμού Δρόμων του Τμήματος μεταφορών του Δήμου της Νέας Υόρκης.

Ο Δήμος της Νέας Υόρκης εφαρμόζει επί του παρόντος αυτά τα στοιχεία αποσπασματικά, δίνοντας προτεραιότητα στο επίπεδο εξυπηρέτησης των οδηγών αυτοκινήτων και φορτηγών κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με το εάν θα συμπεριληφθούν ή θα παραλειφθούν αυτά τα στοιχεία στους δρόμους. Σε ορισμένες οδικές αρτηρίες που διασχίζουν πολλές γειτονιές, τα στοιχεία εγκαθίστανται σε μια περιοχή, αλλά όχι στην επόμενη. Ακόμη και συνεχόμενα οικοδομικά τετράγωνα των ίδιων οδών χαρακτηρίζονται από διαφορετική ποιότητα σχεδιασμού.

Αυτή η έλλειψη τυποποίησης είναι άδικη και θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια ανθρώπους στη Νέα Υόρκη. Όταν ο σχεδιασμός του δρόμου αλλάζει διαρκώς, είναι δύσκολο να εξομαλυνθεί η συμπεριφορά ασφαλούς οδήγησης ή να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι να περπατούν ή να κάνουν ποδήλατο. Επιπλέον, όταν οι ασφαλείς δρόμοι εμφανίζονται ως η σπάνια εξαίρεση, παρά ο κανόνας, τροφοδοτείται η αντίληψη ότι ο καλύτερος σχεδιασμός είναι ανέφικτος και μη πρακτικός. Αυτό δεν ισχύει: το Τμήμα Μεταφορών διαθέτει ένα πλήθος εργαλείων μηχανικής στο εγχειρίδιο σχεδιασμού δρόμων που μπορούν να υλοποιηθούν και έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν την επικίνδυνη οδήγηση. Πρόκειται περισσότερο για θέμα χρηματοδότησης. Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του Τμήματος Μεταφορών θα επέτρεπε στη Νέα Υόρκη να ανακατασκευάσει ικανοποιητικά όλες τις επικίνδυνες οδικές αρτηρίες της μέσα σε 50 χρόνια.

Η Νέα Υόρκη πρέπει επίσης να αλλάξει θεμελιωδώς το πώς βλέπει τους δρόμους της και να διαθέσει χώρο για διαφορετικούς τρόπους. Ένας δρόμος με αξία το Vision Zero θα δίνει προτεραιότητα στους τρόπους μεταφοράς με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και η χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, παρά στο -συνήθως με έναν επιβάτη- ΙΧ. Το Τορόντο έχει ήδη κωδικοποιήσει αυτήν την ιεραρχία και η Νέα Υόρκη θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει ένα τέτοιο μοντέλο προκειμένου να πετύχει τον ασφαλή σχεδιασμό των δρόμων.

Ανεστραμμένη πυραμίδα που δημιουργήθηκε από τις Εναλλακτικές Μεταφορές (Transportation Alternatives), 2001

Δείτε τα ακόλουθα 10 στοιχεία μιας Οδού Vision Zero ως τμήματα ενός συνόλου: Όταν επανασχεδιάζουν έναν επικίνδυνο δρόμο, οι μηχανικοί πρέπει να εξετάζουν την εφαρμογή του Προτύπου οδικού σχεδιασμού Vision Zero σαν ένα ολιστικό πακέτο πριν εξετάσουν την εφαρμογή μεμονωμένων στοιχείων. Δεν θα είναι κάθε δρόμος κατ’ανάγκη κατάλληλος για όλα τα στοιχεία, αλλά η απόφαση να παραληφθεί οποιοδήποτε από αυτά πρέπει να γίνει μόνο εάν αυτό δεν θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια πεζών ή ποδηλατών. Ειδικότερα, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων δεν πρέπει ποτέ να έχει προτεραιότητα έναντι των στοιχείων του οδικού σχεδιασμού που σώζουν ζωές.

1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
2. Δημόσιες ανέσεις
3. Προστατευμένες ποδηλατο-λωρίδες
4. Περιορισμένες λωρίδες οχημάτων
5. Πεζόδρομοι

6. Μεγάλα πεζοδρόμια
7. Αποκλειστικές εγκαταστάσεις για μέσα μαζικής μεταφοράς
8. Σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών
9. Αποκλειστικές ζώνες φορτο-εκφόρτωσης
10.Επαναρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών

Στοιχεία Vision Zero

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Σχεδιάστε τα πεζοδρόμια έτσι ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα για ΑΜΕΑ και δώστε πρόσβαση στους πεζούς όλων των δυνατοτήτων.

 

Δημόσιες ανέσεις

Εγκαταστήστε ανέσεις όπως χάρτες, πάγκοι, στάσεις λεωφορείων, πράσινο και μικροβιότοποι για την ενίσχυση του δημόσιου χώρου.

 

Προστατευμένες ποδηλατο-λωρίδες

Εγκαταστήστε προστατευμένες διαδρομές ποδηλάτων κατηγορίας 1 για να μειώσετε την ταχύτητα και να προστατέψετε τους ανθρώπους με ποδήλατο.

 

Περιορισμένες λωρίδες οχημάτων

Μειώστε το πλάτος της λωρίδας αυτοκινήτων στα 10 ή 10,5 πόδια (3 ή 3,20 μέτρα) για να μειώσετε την ταχύτητα – την οδηγική συμπεριφορά που ευθύνεται περισσότερο για τραυματισμούς ή θανάτους.

 

Νησίδες πεζών

Εγκαταστήστε νησίδες για πεζούς, τουλάχιστον πέντε ποδιών (1,5 μέτρου) σε όλους τους δρόμους διπλής κατεύθυνσης πολλαπλών λωρίδων για να παρέχουν ασφαλή καταφύγια στους ανθρώπους που περπατούν. Οι διασταυρώσεις που οδηγούν προς και από αυτές πρέπει να είναι υψηλής ορατότητας.

 

Μεγάλα πεζοδρόμια

Αναπτύξτε τα πεζοδρόμια για να προσφέρετε όχι λιγότερο από 8 πόδια (2,5 μέτρα) ανεμπόδιστου πλάτους για να ενθαρρύνετε το περπάτημα και να μειώσετε την ταχύτητα.

 

Ειδικές εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Προτεραιότητα στους επιβάτες ΜΜΜ και τις λειτουργίες αποτελεσματικής επιφανειακής διαμετακόμισης για την ενθάρρυνση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

 

Διαβάσεις πεζών που προστατεύονται από σήματα

Δώστε στους πεζούς αποκλειστικό χρόνο διέλευσης για να μειώσετε τις συγκρούσεις στις στροφές. Εξετάστε τους άξονες για την ευθεία κατεύθυνση και τις αργές λωρίδες στροφής για να ηρεμήσετε την κίνηση.

 

Αποκλειστική ζώνη εκφόρτωσης

Δημιουργήστε κράσπεδα για εμπορική χρήση, φιλικά προς τις επιχειρήσεις, με ειδικές ζώνες εκφόρτωσης, οι οποίες μειώνουν τη διπλή στάθμευση και τη διακοπή που προκαλεί.

 

Επαναρύθμιση της σήμανσης

Επαναρυθμίστε τους φωτεινούς σηματοδότες για όριο ταχύτητας 25 mph (40 χλμ/ώρα).

 

Σχεδιασμός Vision Zero: Μονή οδική αρτηρία

Οι ευρείες, πολλαπλών λωρίδων, μονόδρομες λεωφόροι που είναι χαρακτηριστικές στο Μανχάταν και οι στενότερες αντίστοιχες οδοί σε άλλους δήμους είναι κατάλληλες για ποικίλες βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια. Οι μακριές, ευθείες μιάς κατεύθυνσης οδοί διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν “δρόμοι ελεύθερης ταχύτητας” χωρίς τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού της κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια αρτηρία μονής κατεύθυνσης αν περιελάμβανε όλα τα στοιχεία ενός πλήρους δρόμου. Δεν Θα μοιάζει κάθε οδική αρτηρία με αυτό, αλλά αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης για το πώς να οραματιζόμαστε καλύτερους, ασφαλέστερους σχεδιασμούς.

1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
2. Δημόσιες ανέσεις
3. Προστατευμένες ποδηλατο-λωρίδες
4. Περιορισμένες λωρίδες αυτοκινήτων
5. Νησίδες πεζών

6. Φαρδιά πεζοδρόμια
7. Αποκλειστικές εγκαταστάσεις για μέσα μαζικής μεταφοράς
8. Σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών
9. Αποκλειστικές ζώνες φορτο-εκφόρτωσης
10.Επαναρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών

 

Σχεδιασμός Vision Zero: Διπλής κατεύθυνσης οδική αρτηρία

Οι διπλής κατεύθυνσης οδικές αρτηρίες βρίσκονται σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη και οι πλατύτερες απ’ αυτές μοιάζουν με μικρούς τοπικούς αυτοκινητοδρόμους. Οι βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της μετατόπισης σε πολλαπλές κατευθύνσεις και να αποφεύγουν καταστάσεις όπου οι πολυσύχναστοι δρόμοι γίνονται εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση των πεζών. Και πάλι, δεν θα γίνουν έτσι όλες οι οδικές αρτηρίες διπλής κατεύθυνσης, αλλά οι προτεινόμενες βελτιώσεις αποτελούν ένα παράδειγμα του τι είναι δυνατόν όταν προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών των οδών.

1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
2. Δημόσιες ανέσεις
3. Προστατευμένες ποδηλατο-λωρίδες
4. Περιορισμένες λωρίδες αυτοκινήτων
5. Νησίδες πεζών

6. Φαρδιά πεζοδρόμια
7. Αποκλειστικές εγκαταστάσεις για μέσα μαζικής μεταφοράς
8. Σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών
9. Αποκλειστικές ζώνες φορτο-εκφόρτωσης
10.Επαναρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών

 

Τομέας Μεταφορών – Μεγάλος οδικός σχεδιασμός της Λεωφόρου Atlantic: Λεωφόρος Atlantic στην οδό Elton.

Ο προτεινόμενος επανασχεδιασμός της λεωφόρου Atlantic πέφτει πολύ κάτω από το πρότυπο σχεδιασμού Vision Zero. Ενώ οι επεκτάσεις των πεζοδρομίων, οι ανακατασκευασμένοι διάδρομοι και οι μεταβολές στις στροφές προς τα αριστερά είναι ευπρόσδεκτες σαν βελτιώσεις της ασφάλειας των πεζών, δεν έχουν προβλεφθεί ειδικές εγκαταστάσεις για τα ποδήλατα ή εγκαταστάσεις για ΜΜΜ. Η ανοικοδόμηση των κρασπέδων των πεζοδρομίων και των διαδρόμων είναι βασικές ενέργειες συντήρησης, αλλά όχι κεντρικά στοιχεία ενός εμβληματικού έργου. Έχουν χαθεί ευκαιρίες να χρησιμοποιηθεί το εγχειρίδιο σχεδιασμού του Τμήματος Μεταφορών ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των επίμονων προβλημάτων ασφάλειας. Αυτές οι μικρές βελτιώσεις δεν αρκούν για να δημιουργήσουν έναν αληθινά “μεγάλο Vision Zero δρόμο”.

v 1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
x 2. Δημόσιες παροχές
x 3. Προστατευμένες ποδηλατολωρίδες
x 4. Περιορισμένες λωρίδες αυτοκινήτων
v 5. Νησίδες πεζών

x 6. Φαρδιά πεζοδρόμια
x 7. Ειδικές εγκαταστάσεις μαζικής μεταφοράς
x 8. Σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών
? 9. Αποκλειστικές ζώνες φορτο-εκφόρτωσης
x 10.Επαναρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών

 

Τομέας Μεταφορών – Μεγάλος οδικός σχεδιασμός της Λεωφόρου Queens: 60η οδός

Ο συνεχιζόμενος επανασχεδιασμός της λεωφόρου Queens είναι πιο φιλόδοξος από τα περισσότερα έργα της Νέας Υόρκης, αλλά εξακολουθεί να μην έχει ευκαιρίες να αποτελέσει αληθινό παράδειγμα του σχεδιασμού Vision Zero. Η προστατευμένη λωρίδα ποδηλάτου σε έναν επικίνδυνο δρόμο είναι μια σημαντική βελτίωση, αλλά τα χαρακτηριστικά που είναι φιλικά προς τους πεζούς είναι κάπως ελλιπή, λείπουν λεωφορειολωρίδες και μπορούν να γίνουν περισσότερα για να μειωθεί η ταχύτητα λόγω του σχεδιασμού.

v 1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
x 2. Δημόσιες παροχές
v 3. Προστατευμένες ποδηλατολωρίδες
x 4. Περιορισμένες λωρίδες αυτοκινήτων
v 5. Νησίδες πεζών

x 6. Φαρδιά πεζοδρόμια
x 7. Ειδικές εγκαταστάσεις μαζικής μεταφοράς
x 8. Σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών
? 9. Αποκλειστικές ζώνες φορτο-εκφόρτωσης
x 10.Επαναρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών

 

Μεγάλος οδικός σχεδιασμός της 4ης Λεωφόρου: 22η οδός

Η επιχειρησιακή φάση του νέου σχεδιασμού της τέταρτης λεωφόρου ήταν μια χαμένη ευκαιρία να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις ασφαλείας χαμηλού κόστους σε έναν επικίνδυνο δρόμο. Τα ελαττώματα σχεδιασμού που ενθαρρύνουν την υπέρβαση ταχύτητας και θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και τους ποδηλάτες, παραμένουν εμφανή. Ενώ τα σχέδια για την κύρια φάση είναι πιο ελπιδοφόρα, επικεντρώνονται κυρίως στις καλωπιστικές αλλαγές στα διαζώματα, δεν επαρκούν για να είναι πραγματικά αφοσιωμένα στις αρχές του Vision Zero και υπο-χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες επιλογές στο εγχειρίδιο Street Design Manual.

v 1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
x 2. Δημόσιες παροχές
x 3. Προστατευμένες ποδηλατολωρίδες
x 4. Περιορισμένες λωρίδες αυτοκινήτων
v 5. Νησίδες πεζών

x 6. Φαρδιά πεζοδρόμια
x 7. Ειδικές εγκαταστάσεις μαζικής μεταφοράς
x 8. Σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών
? 9. Αποκλειστικές ζώνες φορτο-εκφόρτωσης
x 10.Επαναρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών

 

Συμπέρασμα

Ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας ανασχεδιασμού των δρόμων θα έδινε στην πόλη της Νέας Υόρκης την καλύτερη ευκαιρία να επιτύχει τους στόχους της στο Vision Zero. Επειδή η μη ασφαλής οδήγηση πραγματοποιείται με το σχεδιασμό τόσων δρόμων όπως ισχύουν σήμερα, θα είναι αδύνατο να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των τραυματισμών και των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, χωρίς να μεταβληθεί ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται και κατανοούνται οι δρόμοι της πόλης. Ένα μοντέλο χρήσης του δρόμου που δίνει προτεραιότητα σε τρόπους μεταφοράς μεγάλης χωρητικότητας όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και οι δημόσιες συγκοινωνίες έναντι του ιδιωτιού αυτοκινήτου είναι αυτό που πρέπει να καθοδηγήσει τη θεμελιώδη μεταμόρφωση του αστικού οδικού δικτύου.

Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον επανασχεδιασμό του δρόμου έγκειται στην έλλειψη πόρων του Τμήματος Μεταφορών της Νέας Υόρκης. Η ανασυγκρότηση όλων των επικίνδυνων οδικών αρτηριών του Δήμου εντός του χρονικού πλαισίου του Vision Zero του Δημάρχου θα απαιτούσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε κεφαλαιακή χρηματοδότηση ετησίως πάνω από αυτά που δαπανούνται επί του παρόντος. Επιπλέον, θα πρέπει να διευρυνθεί η στελέχωση του Τμήματος Μεταφορών, ιδίως στους τομείς του σχεδιασμού, της επανασφαλτόστρωσης, της οδικής σήμανσης, της σηματοδότησης και της επέκτασης.

Αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η επένδυση αξίζει να γίνει: Στις οδικές αρτηρίες όπου έχουν εφαρμοστεί μερικά μόνο από τα στοιχεία μιας οδού Vision Zero, το αποτέλεσμα ήταν δραματική αύξηση των ποδηλάτων και ουσιαστική βελτίωση στους χρόνους μετακινήσεων παράλληλα με τις μειώσεις των δυστυχημάτων – ένα σαφές σημάδι ότι οι δρόμοι γίνονται ασφαλέστεροι όταν επανασχεδιάζονται. Η απλή προσθήκη μιας προστατευμένης λωρίδας ποδηλασίας στην 9η Λεωφόρο του Μανχάταν οδήγησε σε μείωση των τραυματισμών κατά 58% σε όλους τους χρήστες του δρόμου, ενώ οι δημιουργικές λύσεις μηχανικής οδοποιίας σε άλλες περιοχές της πόλης έδειξαν μείωση τραυματισμών κατά 21% -67%. Επιπλέον, οι σχετικά ανέξοδες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα μέσω του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του Τμήματος Μεταφορών, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια, ενώ αυτοί οι δρόμοι περιμένουν την πλήρη ανακατασκευή. Αν το Τμήμα μεταφορών είχε τους πόρους για να καταστήσει τους δρόμους Vision Zero -που αξίζουν τον κόπο- τον κανόνα και όχι τη σπάνια εξαίρεση, τότε οι επιπτώσεις τους στην ασφάλεια θα μεγιστοποιούνταν και τα πλεονεκτήματά τους θα ήταν διαθέσιμα σε όλους τους Νεοϋορκέζους. Για να το θέσουμε απλά, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.


Βρήκες κάτι ενδιαφέρον για τους φίλους σου? Μοιράσου το:

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.