64 χρονών. Πεζός.

3/10/2010, Βασιλικά Εύβοιας

Κτυπήθηκε από ΙΧ, στον παραλιακό δρόμο και παρασύρθηκε πάνω από 60 μέτρα.

Τα θύματα των τροχαίων είναι ΠΡΟΣΩΠΑ - ΟΧΙ αριθμοί

Για μας και ένας μόνο άνθρωπος που χάνεται ή χάνει ικανότητές του έχει σημασία. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος και δεν είναι μετρήσιμος από καμιά στατιστική.